Hoe betrouwbaar is de MyTest?

De MyTesten zijn uitvoerig getest alvorens deze op markt mogen verschijnen. De MyTesten zijn uitvoerig getest alvorens deze op markt mogen verschijnen. Alle testen zijn vergeleken met professionele diagnostische methoden.

Per test is gekeken naar de sensitiviteit en specificiteit. Dit zijn termen die vaak worden gebruikt om de waarde van een test in de medische diagnostiek te beschrijven. De sensitiviteit is een maat voor de "gevoeligheid" van de test, de specificiteit bepaalt hoe "specifiek" de test is. De sensitiviteit en de specificiteit worden beide uitgedrukt in procenten. Voor zowel de sensitiviteit als de specificiteit geldt: hoe hoger het percentage, hoe betrouwbaarder de test.

Sensitiviteit van de MyTest

  • Sensitiviteit van de MyTest Cholesterol: 98%
  • Sensitiviteit van de MyTest Prostaat: 90,5%

De sensitiviteit is de kans op een positieve testuitslag bij een ziek persoon. Hoe hoger de sensitiviteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die daadwerkelijk de ziekte heeft, een positieve testuitslag krijgt.

Specificiteit van de MyTest

  • Specificiteit van de MyTest Cholesterol: 100%
  • Specificiteit van de MyTest Prostaat: 83,8%

De specificiteit is de kans op een negatieve testuitslag bij een gezond persoon. Hoe hoger de specificiteit van een test, hoe groter de kans dat iemand die de ziekte niet heeft, een negatief testresultaat krijgt.

>>Lees hier meer over het onderzoek dat bij de huisarts of in het ziekenhuis plaatsvindt.