Onderzoek via de huisarts of het ziekenhuis

Hoe werkt laboratoriumonderzoek bij de huisarts of het ziekenhuis?

Via de huisarts kunt u een laboratoriumonderzoek aanvragen om na te gaan of er bepaalde aandoeningen kunnen worden uitgesloten of vastgesteld. Als een huisarts een laboratoriumonderzoek wil laten plaatsvinden, in het laboratorium van een ziekenhuis, wordt er een begeleidend formulier aangeleverd. Naar aanleiding van de klachten van de patiënt, geeft de huisarts op het formulier aan op welke onderdelen het bloed moet worden onderzocht.

Hoe wordt er bloed afgenomen?

De patiënt kan bij een prikpost van een ziekenhuis of op een andere locatie bloed af laten nemen. De binnenkant van de elleboog is de meest geschikte plaats voor de bloedafname. Een naald wordt via de huid in een ader gebracht en vervolgend wordt het bloed met een vacuümbuisje opgezogen.

De uitslag

Doorgaans ontvangt u de uitslag van het bloedonderzoek binnen een week.

Hoe werkt een urineonderzoek bij de huisarts?

Naast bloedonderzoek komt urineonderzoek ook vaak voor, bijvoorbeeld bij een ontsteking van de urinewegen of geslachtsorganen, bij de zwangerschapstest en bij een nieronderzoek. Voor een urineonderzoek bij de huisarts moet u urine verzamelen en meenemen naar uw afspraak. Als de urine wordt onderzocht, wordt er o.a. gelet op de kleur en helderheid van de urine. De pH-waarde (zuurgraad) geeft bijvoorbeeld informatie over eventuele uitdroging, een stofwisselingsstoornis of een nieraandoening.

De uitslag

Doorgaans ontvangt u de uitslag van het urineonderzoek bij de huisarts van bijvoorbeeld een blaasontsteking nog dezelfde dag.

Kosten

De meeste laboratoriumonderzoeken vinden plaats in een ziekenhuis. In dat geval valt dit onder het eigen risico.

Een huisarts kan een laboratoriumonderzoek in de eigen praktijk doen. Het onderzoek is dan een onderdeel van zorg van de huisarts. Dit onderzoek wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, er hoeft dan geen eigen risico betaald te worden.

>>Lees hier de veelgestelde vragen over de MyTest.